Regulamin korzystania z portalu internetowego Motokupiec.pl


Postanowienia wstępneWłasność intelektualna


Odpowiedzialność spółki


Ochrona prywatnośći i danych osobowych


Uaktualnianie regulaminu i zawartosci strony internetowej


Prawo regulujące


Zasady zamieszczania ogłoszeń motoryzacyjnych:
 1. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności portalu Motokupiec.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w przeglądarkę internetową.
 2. Ogłoszenie pochodzi od użytkownika portalu, który samodzielnie ustala jego treść. Ogłoszenie może dotyczyć jedynie pojazdów i sfery związanej z transportem
 3. Spółka CYBERLOG LTD nie jest pośrednikiem w sprzedaży pojazdu użytkownika, tylko pośrednikiem w przekazywaniu ogłoszenia o sprzedaży pojazdu użytkownika.
 4. Jedno ogłoszenie może dotyczyć sprzedaży tylko jednego pojazdu.
 5. Zamieszczane będą jedynie ogłoszenia dotyczące pojazdów, których cena nie jest niższa od 500 zł.
 6. Cena pojazdu musi odzwierciedlać oczekiwaną cenę sprzedaży i nie może wprowadzać potencjanego klienta w błąd.
 7. Wskazana przez użytkownika pojazdu cena musi być ceną brutto w PLN.
 8. Minimalny czas emisji ogłoszenia wynosi 30 dni i może być przedłużany w droższych pakietach ogłoszeniowych.
 9. Treść ogłoszenia musi być zgodna z faktycznym stanem pojazdu, natomiast jego zamieszczenie oznacza faktyczny zamiar sprzedaży pojazdu.
 10. Zdjęcie pojazdu musi być wypełnione przynajmniej w 50% wizerunkiem pojazdu. Dopuszalny format zdjęcia: jpg. Dopuszczalny rozmiar zdjęcia: 5 MB (5242880 Bajtów).Po załadowaniu zdjęcia zostaje ono zmniejszone do szerokości 600 px.
 11. Użytkownik jest prawnie odpowiedzialny za publikowane treści, w tym zdjęcia i filmy pojazdów.
 12. W ogłoszeniach zabrania się reklamowania innych portali internetowych, usług i produktów innych firm oraz zamieszczana treści nie związanych z motoryzacją
 13. W wiadomościach do innych użytkowników portalu zabrania się stosowania jakichkolwiek form reklamy lub handlu nie związanych bezpośrednio z przedmiotem ogłoszenia. W wiadomościach do użytkowników zabrania się reklamowania wszelkich innych portali ogłoszeniowych
 14. Zabrania się umieszczania wielu identycznych bezpłatnych ogłoszeń
 15. Spółka CYBERLOG LTD nie ponosi odpowiedzialności za działania użytkowników w ramach portalu Motokupiec.pl, nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów związanych z ogłoszeniem, oraz za następstwa działań podjętych przez użytkowników oraz osoby trzecie. Spółka CYBERLOG LTD nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny, legalność oferowanych pojazdów, prawdziwość informacji podawanych przez użytkowników, a także za kwestie związane z realizacją transakcji.
 16. Zamieszczenie ogłoszenia wymaga wypełnienia formularza - przynajmniej pól oznaczonych czerwoną gwiazdką i określonych jako obowiązkowe.
 17. Aktywacja ogłoszenia płatnego następuje automatycznie po zaksięgowaniu wpłaty dokonanej za pośrednictwem portali płatnościowych nie należących do spółki CYBERLOG LTD. Płatność za pośrednictwem tych portali podlega odrębnej umowie między użytkownikiem a portalem płatnościowym. Aktywacja ogłoszenia bezpłatnego następuje w wyniku manualnej walidacji przez administratora portalu. Trwa ona na ogół maksymalnie kilka godzin. Portal Motokupiec.pl zatrzega sobie prawo do odmówienia zamieszczenia ogłoszenia bez podania przyczyn.
 18. Spółka CYBERLOG LTD nie odpowiada za brak zainteresowania zamieszczonym ogłoszeniem oraz za przerwy w działaniu systemów informatycznych.
 19. Użytkownik może podać swoje dane osobowe, jednak jest to dobrowolne. Spółka CYBERLOG LTD przetwarza dane osobowe użytkowników jako administrator danych osobowych w celu świadczenia usług oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem portalu Motokupiec.pl.
 20. W przypadku modyfikacji przez użytkownika istniejącego ogłoszenia w zakresie zmiany pakietu ogłoszeniowego - pozostały czas emisji z poprzedniego pakietu ogłoszeniowego NIE sumuje się z czasem emisji nowego, wybranego przez użytkownika pakietu ogłoszeniowego.
 21. Możliwość dodawania ogłoszeń 50% taniej dotyczy korzystania z konta kredytów i zasilania konta kwotą minimum 20 zł, co spowoduje dopisanie do konta podwójnej kwoty zasilenia i w rezultacie obniży cenę ogłoszenia o 50%. Zasilenie konta kwotą poniżej 20 zł skutkuje dopisaniem do konta kredytów kwoty równej kwocie zasilenia i w rezultacie 100% płatnością za ogłoszenie.
 22. Istnieje możliwość skorzystania z abonamentu na ogłoszenia w nieograniczonej ilości i dowolnym typie. Abonament można wykupić na okres: 1, 3, 6 oraz 12 miesięcy w cenach brutto odpowiednio: 49, 129, 239, 399 zł. W przypadku posiadania ważnego abonamentu i zakupu w tym czasie kolejnego abonamentu - pozostały, niewykorzystany czas poprzedniego abonamentu przepada i nie sumuje się z kolejnym zakupionym abonamentem.
 23. Istnieje możliwość automatycznego eksportu ogłoszeń do portalu MotoKupiec.pl za pośrednictwem programu Auto-Market firmy AproSoft. Eksport ogłoszeń standardowych jest bezpłatny. Jeśli użytkownik logujący się adresem e-mail zapisanym w programie Auto-Market dokona aktywacji abonamentu - wszystkie ogłoszenia będą automatycznie eksportowane jako wyróżnione na 60 dni. Taki eksport będzie możliwy przez cały czas trwania abonamentu. Po dokonaniu każdego eksportu użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności zdjęć i opisów wszystkich ogłoszeń i ewentualnego powtórnego eksportu ogłoszeń wraz ze zdjęciami celem wyeliminowania błędów lub natychmiastowego kontaktu z portalem MotoKupiec.pl celem naprawienia błędów. Ze względu na skomplikowanie procesu importu oraz jednoczesne eksporty od różnych użytkowników błędy w imporcie ogłoszeń są możliwe.
 24. Korzystając z portalu Motokupiec.pl użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 25. Portal Motokupiec.pl korzysta z plików cookies umieszczanych na komputerze użytkownika w celach związanych z łatwiejszym korzystaniem z portalu oraz celach statystycznych. Zapisywane są numery IP wszystkich żądań przychodzących do portalu Motokupiec.pl
 26. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania przez spółkę CYBERLOG LTD usługi, w terminie 7 dni od daty zakończenia emisji ogłoszenia.
 27. Reklamacja powinna być przesłana w formie elektronicznej na adres info@motokupiec.pl lub w formie pisemnej na adres:
  CYBERLOG LTD 220C BLYTHE ROAD
  LONDON
  UNITED KINGDOM
  W14 0HH
 28. Reklamacja musi zawierać dane ogłoszenia: nazwę użytkownika oraz e-mail użyty przy rejestracji oraz typ, markę i model pojazdu wraz z dodatkowym opisem.
 29. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia.
 30. Reklamacje nie pozwalające zidentyfikować konkretnego ogłoszenia i użytkownika nie będą rozpatrywane.
 31. Spółka CYBERLOG LTD nie ponosi odpowiedzialności za czasowe przerwy w działaniu portalu związane z obsługą oraz awariami serwera, który jest administrowany przez firmę zewnętrzną.
 32. Portal Motokupiec.pl zatrzega sobie możliwość zmiany regulaminu w czasie trwania umowy. 33. Cennik usług:

  Ogłoszenie standardowe na 20 dni: 2 PLN brutto (w przypadku płatności SMS - 3,69 brutto)
  (promocja - wszystkie ogłoszenia wprowadzone do końca roku 2013 będą aktywne przez 45 dni)
  - możliwość dodania maksymalnie 11 zdjęć

  Cena 1 ogłoszenia wyróżnionego na 30 dni (zestaw premium żółty): 7 PLN brutto (w przypadku płatności SMS - 11,07 brutto)
  - na początku listy ogłoszeń danego typu
  - wyróżnienie tła ogłoszenia kolorem
  - widoczność ogłoszenia w sekcji "Ogłoszenia wyróżnione" na głównej stronie portalu - widoczność losowa spośród puli wszystkich ogłoszeń tego typu
  - możliwość dodania maksymalnie 11 zdjęć


  Cena 1 ogłoszenia wyróżnionego na 60 dni (zestaw premium żółty): 12 PLN brutto (w przypadku płatności SMS - 17,22 brutto)
  - na początku listy ogłoszeń danego typu
  - wyróżnienie tła ogłoszenia kolorem
  - widoczność ogłoszenia w sekcji "Ogłoszenia wyróżnione" na głównej stronie portalu - widoczność losowa spośród puli wszystkich ogłoszeń tego typu
  - możliwość dodania maksymalnie 11 zdjęć


  Cena 1 ogłoszenia wyróżnionego - OFERTA SPECJALNA - na 60 dni (zestaw premium czerwony): 39 PLN brutto ( płatność przez SMS nie jest możliwa)
  - na początku listy ogłoszeń danego typu
  - wyróżnienie tła ogłoszenia kolorem
  - widoczność ogłoszenia w sekcji "Ogłoszenia wyróżnione" na głównej stronie portalu - widoczność losowa spośród puli wszystkich ogłoszeń tego typu
  - widoczność ogłoszenia w sekcji "Oferta specjalna" na głównej stronie portalu - widoczność losowa spośród puli wszystkich ogłoszeń tego typu
  - możliwość dodania maksymalnie 11 zdjęć  Cennik abonamentu:

  - 1 miesiąc: 49 PLN brutto
  - 3 miesiące: 129 PLN brutto
  - 6 miesięcy: 239 PLN brutto
  - 12 miesięcy: 399 PLN brutto
CYBERLOG LTD 2013.